Camera Consultantilor Fiscali - autoritatea de organizare si exercitare a activitatii de consultanta fiscala in Romania

Autoritatea de organizare si exercitare a activitatii de consultanta fiscala se realizeaza de Camera Consultantilor Fiscali care este o organizatie profesionala de utilitate publica, persoana juridica fara scop lucrativ.

Camera Consultantilor Fiscali se organizeaza si functioneaza in baza unui regulament de organizare si functionare propriu, aprobat prin hotararea Consiliului superior al Camerei. Camera isi poate constitui unitati teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare si functionare .
Atributiile principale ale  Camerei Consultatilor Fiscali sunt: apara interesele profesionale ale tuturor membrilor Camerei; ofera sprijin si asistenta membrilor Camerei in problemele profesionale; elaboreaza norme si proceduri privind activitatea de consultanta fiscala; tine Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala; autorizeaza exercitarea activitatii de consultanta fiscala; controleaza calitatea activitatii de consultanta fiscala; elaboreaza propuneri privind actualizarea legislatiei, precum si a normelor de consultanta fiscala, in concordanta cu reglementarile organizatiilor profesionale internationale; reprezinta profesia de consultant fiscal din Romania in cadrul institutiilor si organizatiilor profesionale internationale; elaboreaza programul de pregatire si perfectionare continua a membrilor Camerei si asigura materialele pentru pregatirea profesionala si informare periodica a acestora.

Organele de conducere ale Camerei Consultantilor Fiscali sunt: Conferinta Nationala, Consiliul Superior al Camerei si Biroul Permanent al Consiliului Superior al Camerei.

Membrii Camerei Consultantilor Fiscali sunt inscrisi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala ca membri activi sau inactivi. Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, si se actualizeaza anual prin specificarea modificarilor intervenite.

Activitatea de consultanta fiscala se exercita numai de catre persoanele care au obtinut certificatul de atestare a calitatii de consultant fiscal, emis de Ministerul Finanţelor Publice, ca urmare a promovarii unui examen, si sunt inregistrate la Camera.

Consultantul fiscal este obligat sa pastreze secretul in legatura cu informatiile, faptele si documentele probante despre care ia cunostinta si pe care le detine ca urmare a exercitarii atributiilor de consultanta fiscala, fiindu-i interzisa cu desavarsire utilizarea acestora in interesul propriu ori in interesul unui tert.